# 94 Uwłaszczenie użytkowników wieczystych prawem własności

 

Małgorzata Pracka

Dziś w programie z panią dr Małgorzatą Pracką adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UTH, porozmawiamy na temat uwłaszczenia użytkowników wieczystych prawem własności.

Więcej praktycznej wiedzy o tym jak budować, by nie żałować znajdziecie również na naszym kanale You Tube AMBASADA BUDOWNICTWA TV.