# 98 Dostępność architektoniczna dla osób z niepelnosprawnościami

Paweł Śwital

Dziś z gościem Ambasady Budownictwa panem Pawłem Świtalem prodziekanem na wydziale Prawa i Administracji UTH, pełnomocnikiem do spraw równego traktowania, porozmawiamy o dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej praktycznej wiedzy o tym jak budować, by nie żałować znajdziecie również na naszym kanale You Tube AMBASADA BUDOWNICTWA TV.