Jak duża powinna być działka budowlana?

Zarówno przy wyznaczaniu działki budowlanej, jak i przy podziale działki na mniejsze niemal zawsze potrzebna jest pomoc geodety. Do jego najważniejszych obowiązków zalicza się wytyczanie granic działek, na których mają zostać usytuowane budynki, a także wykonywanie analiz map i nanoszenie na nie informacji. Zadaniem geodety jest również sporządzanie map pod określone projekty. Jak duża powinna być działka pod budowę domu i w jaki sposób podzielić działkę na mniejsze? Czym jest mapa do celów projektowych i kto decyduje o usytuowaniu domu na działce?

Jak duża powinna być działka budowlana?

To, jak duża powinna być działka pod budowę domu, jest kwestią indywidualną, jednak warto mieć na uwadze, że optymalna wielkość działki związana jest m.in. z jej kształtem. Pamiętać należy, by działka nie była zbyt wąska, ponieważ jej wymiary powinny pozwolić na usytuowanie na niej również innych elementów – im więc jest działka szersza, tym lepiej. Odpowiednia dla inwestora może być już działka o szerokości 16 metrów. W przypadku działki o większej powierzchni, na jej części można wybudować dom, natomiast pozostałą część można spieniężyć w celu zdobycia środków np. na ukończenie inwestycji. W pierwszej kolejności należy jednak sprawdzić, czy działka objęta jest miejscowym planem. Jeśli nie jest, należy wystąpić o warunki zabudowy – wówczas konieczna może okazać się pomoc geodety, który wskaże, w jaki sposób o te warunki wystąpić.

Jak podzielić działkę budowlaną i jakie są ograniczenia?

Bardzo ważna jest również kwestia, w jaki sposób podzielić w przyszłości działkę, jeśli wnioskowało się w warunkach zabudowy tylko o jeden budynek, którego budowa w danym momencie jest realizowana. Jeśli inwestor wystąpił wyłącznie o jeden budynek, wówczas w celu podziału działki w pierwszej kolejności powinien zakończyć bieżącą inwestycję, czyli mieć ukończoną budowę domu, który na koniec powinien zostać odebrany. Dopiero jeśli dom zostanie odebrany, działka może zostać podzielona. Jedno z pytań, jakie zadają sobie inwestorzy, dotyczy także ograniczeń przy podziale działki. W przypadku podziału działki nie ma ograniczeń – działki mogą mieć dowolną powierzchnię. Niekiedy zdarzają się też sytuacje, kiedy nabyta została działka z domem, który np. wchodzi w działkę sąsiednią. W takiej sytuacji konieczne jest jego oddzielenie, by stał się on własnością nabywcy.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Przy planowaniu inwestycji inwestor posługuje się mapami, które potrzebne są m.in. przy staraniach się o warunki zabudowy. Często mapy potrzebne są również architektom. Mapa do celów projektowych to uszczegółowiony element mapy zasadniczej. Ten rodzaj mapy wykonuje geodeta, który pobiera dane z zasobu, a następnie ją aktualizuje. Powinna ona przedstawiać projekt zagospodarowania działki, a także przylegającego do niej terenu. Zaktualizowana mapa do celów projektowych przekazywana jest inwestorowi wraz ze wszystkimi niezbędnymi klauzulami.

Pamiętać należy, że dostępna mapa z geoportalu nie jest mapą do celów inwestycyjnych, a jedynie może służyć do celów poglądowych. Aby móc na niej coś zaprojektować, powinna zostać przygotowana przez geodetę. Powinien on dokładnie sprawdzić, czy wszystko na niej się zgadza, a jeśli nie, usunąć niepotrzebne rzeczy lub wprowadzić korekty – jeśli np. współpracuje z architektem. Na mapę nanieść można elementy, których normalnie na mapach się nie wykazuje, ponieważ nie są one ważne dla urzędu, jednak mają znaczenie dla inwestora. Zalicza się do nich np. drzewa owocowe, czy też elementy małej architektury.

Kto decyduje o usytuowaniu domu na działce?

Ogromne znaczenie odgrywa usytuowanie nieruchomości względem stron świata – rozplanowanie pomieszczeń powinno być przede wszystkim wygodne dla użytkowników. Jeśli chodzi o układ wnętrz budynku, jest to kwestia inwestora oraz architekta. Pamiętać należy jednak, że usytuowanie domu na działce zależne jest od przepisów prawa budowlanego. Minimalne odległości od sąsiednich działek to 4 metry w przypadku budynku z oknami i drzwiami. Część ograniczeń związanych z usytuowaniem domu na działce narzuca również miejscowy plan. Może on np. wskazywać, jak ma wyglądać dach, z czym wiązać się może stopień nachylenia połaci dachowych lub jego kolor. W większości przypadków sytuacje te dotyczą jednak zabytkowych części miast.

Czy sąsiedzi mogą przeszkodzić w realizacji budowy?

Zdarzać się mogą również sytuacje, w których sąsiedzi mogą przeszkodzić w realizacji określonej inwestycji. Należy mieć jednak na uwadze, że takie problemy na ogół zdarzają się dość rzadko. Najczęstszym problemem jest chociażby zbyt mała odległość budynku od granicy działki. Jeśli jednak inwestor przestrzega norm i nie zbliża się z budynkiem na odległość bliższą niż 4 metry, wtedy nie powinno być żadnych problemów z realizacją inwestycji. Problem może pojawić się także, jeśli inwestor chce postawić wysoki budynek, który może np. zacieniać znajdujące się w pobliżu mieszkania lub pole.

Czy schody i tarasy są wliczane w powierzchnię budynku?

Z punktu widzenia geodezji zarówno schody, jak i tarasy nie są wliczane w powierzchnię budynku. Są jednak pewne wyjątki. Jeśli np. schody zostaną zabudowane i staną się wejściem, wówczas będą wliczane w powierzchnię budynku. Podobnie wygląda sytuacja z tarasem – jeśli taras nie jest zadaszony, nie wlicza się go w powierzchnię budynku. Jeśli z kolei taras jest np. konstrukcją nośną dla budynku, wówczas wlicza się w powierzchnię obiektu. Duże znaczenie odgrywa tutaj przede wszystkim obrys budynku.

 

 

Wolisz oglądać? Wejdź na nasz kanał i śledź wszystkie tematy ważne podczas budowy domu lub remontu!

SUBSKRYBCJA: https://www.youtube.com/ambasadabudownictwatv