Kto odpowiada za chodnik przed posesją? Co na ten temat mówi prawo?

Najpierw atak zimy, potem problemy z gołoledzią. Przychodnie ortopedyczne pękają w szwach. Stłuczenia, skręcenia i złamania są na porządku dziennym. Kto odpowiada za chodnik przed posesją? Czy muszę posypać chodnik przed domem piaskiem? Czy muszę sprzątać z niego śnieg?

Kto odpowiada za chodnik?

Nieraz narzekamy na drogowców, których zaskoczyła zima. I trudno się temu dziwić. Jazda nieodśnieżonymi lub oblodzonymi drogami bywa skrajnie niebezpieczna. Trzeba jednak pamiętać, że niebezpiecznie bywa także na chodnikach. Jeśli nasz dom, lub inna nieruchomość jest położona przy chodniku, ustawodawca obarczył nas konkretnymi obowiązkami. Kto odpowiada za chodnik przed posesją? W wielu przypadkach my sami.

Odśnieżenie chodnika – kiedy to mój obowiązek, a kiedy gminy?

Kluczowa jest tutaj ustawa z 1996 roku. Zgodnie z jej brzmieniem, każdy chodnik, który przebiega wzdłuż posesji, musi być uprzątnięty. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wydzielona część dla ruchu pieszego leży bezpośrednio przy granicy naszej nieruchomości, nie mamy innego wyjścia. To na nas spoczywa obowiązek odśnieżania!

Ale teraz ważna uwaga! Jeśli naszą posesję od chodnika oddziela pas zieleni, który nie należy do nas, wówczas wspomniany obowiązek spada na gminę. Nie jest więc tak, że za każdym razem to my odpowiadamy za odśnieżenie, czy odlodzenie chodnika.

Innym wyjątkiem jest sytuacja, w której mieszkamy w centrum miasta, a dokładnie w strefie płatnego parkowania. Jeżeli miasto pobiera opłaty za postój w miejscu, w którym również odbywa się ruch pieszy, odśnieżanie nie jest już naszym obowiązkiem. To samo dotyczy przystanków autobusowych i tramwajowych, które są w sposób widoczny wydzielone np. linią oznakowania poziomego lub krawężnikiem.

Obowiązek oczyszczania chodnika przy budowie domu?

W przypadku chodników przebiegających wzdłuż posesji, na których trwa budowa domu, sprzątanie oraz odśnieżanie chodnika to obowiązek wykonawcy robót budowlanych.

Kto odpowiada za chodnik przy bloku

W przypadku budynków wielorodzinnych lub bloków mieszkalnych obowiązek zadbania o chodnik spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej, lub spółdzielni. W ich ramach, mogą te kwestie dodatkowo regulować przepisy wewnętrzne.

Co muszę zrobić z chodnikiem w czasie zimy?

Jeżeli obowiązek utrzymania porządku na chodniku spoczywa na nas, mamy kilka istotnych obowiązków. Po pierwsze musimy oczyścić go z zalegającego śniegu, błota pośniegowego lub lodu.

Jaka kara za nieodśnieżenie chodnika?

Osoba, która zaniedba wyżej opisane obowiązki, musi liczyć się z ewentualną kara grzywny. Na tym jednak sprawa może się nie skończyć. Jeżeli pieszy przechodzący obok naszej nieruchomości przewróci się i dozna uszczerbku na zdrowiu, może domagać się odszkodowania. Ma na to czas do 3 lat od momentu wypadku. W takiej sytuacji straty finansowe mogą iść nawet w tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy złotych.