Magdalena Wielogórska

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  w Radomiu

Prezes Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich

Pani Magda od lat zajmuje się dbaniem o jakość architektury i środowiska. Płynnie łączy świat architektów ze światem lokalnego samorządu tworząc warunki do rozwoju nowoczesnej urbanistyki. Chętnie angażuje się w działalność edukacyjną i szkoleniową nie tylko w swojej grupie zawodowej.

Magdalena Wielogórska SARP RADOM

Zobacz odcinek z tym Ekspertem!