Prawo w branży budowlanej

Każda forma inwestycji wymaga dokładnego zaplanowania oraz odpowiednich rozwiązań, które regulują przepisy prawa, dlatego warto mieć zawsze pod ręką prawnika, który specjalizuje się w zagadnieniach prawa budowlanego. Czym dokładnie zajmuje się prawnik i jak znaleźć prawnika do obsługi firm budowlanych? Jakie ustawy powinien znać właściciel firmy budowlanej, a także z jakimi przepisami powinien zapoznać się inwestor budujący dom?

Jakimi sprawami zajmują się prawnicy w branży budowlanej?

Do najczęstszych problemów, z jakimi borykają się prawnicy, zalicza się spory dotyczące podpisanych wcześniej umów o roboty budowlane, a także umów o remonty. Bardzo często prawnicy rozwiązują również spory dotyczące statusów prawnych nieruchomości. Głównym problemem w polskim budownictwie jest to, że w przypadku mniejszych inwestorów umowy o roboty budowlane nie są w ogóle podpisywane. Umowy takie zawierane są zwykle ustnie, jednak najczęściej są to umowy dość niskiej jakości. W przypadku tego rodzaju umów, spory najczęściej wiążą się z brakiem określonego w precyzyjny sposób wynagrodzenia, poza tym nie ma w nich określonych terminów na wykonanie prac remontowo-budowlanych. W takiej sytuacji często pojawiają się problemy z odbiorcami, gwarancją jakości wykonywanych prac oraz reklamacjami. Do głównych czynników, z którymi borykają się zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy, zalicza się więc roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji.

Jak znaleźć prawnika do obsługi firm budowlanych?

Jeśli pojawiają się problemy i kwestie sporne dotyczące prawa budowlanego, pomoc radcy prawnego jest nieodzowna. To osoba, która może pomóc inwestorom, czy też wykonawcom, w przypadku wystąpienia trudności i różnego rodzaju problemów na placu budowy. Szukać należy takiej kancelarii, która zajmuje się konkretną specjalizacją. Przy obsłudze firm budowlanych doskonale sprawdzi się wyspecjalizowana kancelaria, która ma doświadczenie na gruncie postępowań z zakresu prac budowlanych, a także doskonale zna przepisy budowlane. Zagadnień związanych z prawem w branży budowlanej jest bardzo dużo, dlatego brak specjalizacji w tym zakresie może sprawić, że jeśli firma budowlana trafi na prawnika, który nie będzie mieć doświadczenia w doradztwie prawnym z tego tytułu, nie będzie w stanie zapewnić jej fachowej pomocy prawnej.

Jakie ustawy powinien znać właściciel firmy budowlanej oraz prywatny inwestor, który buduje dom?

Każdy właściciel firmy budowlanej świadczącej usługi budowalne na rynku powinien dokładnie przejrzeć katalog przepisów i ustaw. Znać powinien głównie przepisy Prawo Budowlane, a także Kodeks Cywilny. W pierwszej kolejności powinien zacząć od przepisów dotyczących umowy o roboty budowlane, które związane są z planowaną budową obiektu. Ważna jest również znajomość ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do obiektu budowlanego, a także ustawy samorządowe w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Konieczna jest także znajomość prawa geodezyjnego i kartograficznego, która również w wielu sytuacjach może przydać się właścicielom firm budowlanych.

Chociaż wiele spraw wymagających znajomości przepisów prawa załatwiają firmy budowlane, to inwestor, czyli osoba budująca dom, także powinien wiedzieć, na czym stoi. Dlatego w jego przypadku również niezbędna może okazać się znajomość wyżej wymienionych przepisów i ustaw. Budując własny dom, indywidualny inwestor powinien wiedzieć, czy może go wybudować w określonym miejscu, czyli znać plan zagospodarowania przestrzennego. Z przepisów Prawa Budowlanego dowiedzieć się może również, czy np. potrzebne mu będzie pozwolenie na budowę takiego domu. Konieczna jest też znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego, gdzie uregulowana została ustawa o roboty budowlane. Znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego konieczna jest również przy planowanym niewielkim remoncie domu – chodzi tutaj między innymi o przepisy o roboty budowlane w powiązaniu z umową o dzieło.

Z jakimi problemami prawnymi zmagają się najczęściej firmy wykonawcze?

Jednym z najważniejszych problemów, z jakimi obecnie zmagają się firmy wykonawcze, jest terminowe wykonywanie prac. Wiąże się to między innymi z pandemią COVID-19 oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Firmy mają problem ze znalezieniem odpowiedniej kadry, która byłaby w stanie wykonać prace budowlane, a także z dostępem do materiałów budowlanych i ich dostawą. Czynniki te sprawiają, że terminy nie zawsze są dotrzymywane, co nie wynika bezpośrednio z winy inwestora, czy też wykonawcy. Nierzadko pojawiają się również spory związane z wynagrodzeniem. Problemem jest również należyta staranność wykonywanych prac budowlanych, a także ich jakość. Często okoliczności te sprzężone są z różnego rodzaju karami umownymi – jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia jakość, inwestor może żądać zapłaty kary umownej. Klauzule takie bardzo często zawierane są w umowach o roboty budowlane, zwłaszcza przy umowach, gdzie inwestorami są deweloperzy.

Jakie zapisy w umowach pozwalają zabezpieczyć wykonawcę i inwestora?

Obecnie duże znaczenie w podpisywanych umowach odgrywają klauzule odnoszące się do aktualnej sytuacji pandemicznej oraz konfliktu zbrojnego. Wiąże się to z faktem, że z uwagi na epidemię COVID-19, dostęp do pracowników jest ograniczony, ponadto w związku z konfliktem zbrojnym zablokowane są dostawy surowców. Szczególnie ważne jest więc doprecyzowanie klauzul o sile wyżej. W obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie i brakiem dostępu do surowców, szczególnie ważne są klauzule waloryzacyjne. Wynika to z faktu, iż w ostatnich miesiącach ceny na materiały budowlane wzrosły średnio nawet o 80%. W związku z powyższym ciężko jest więc nie tylko oddać inwestorom lokal mieszkalny, czy też inny budynek w ustalonym wcześniej terminie, ale też utrzymać ustaloną wcześniej cenę.

Również konsumenci, którzy budują własny dom, nie są w stanie do końca przewidzieć kosztów. W takich sytuacjach odpowiednie zabezpieczenie się w umowie (zarówno ze strony wykonawców, jak i inwestora) jest więc konieczne. Przy obecnej sytuacji żaden wykonawca, który buduje obiekt z własnych materiałów, nie zgodzi się na wcześniejsze określenie konkretnej kwoty niezbędnej do wykonania wszystkich prac budowlanych.

BUDUJESZ? REMONTUJESZ? Subskrybuj nasz kanał!

https://www.bitlylinks.com/0tEbVdwKL