Zakup mieszkania: jakie dokumenty są potrzebne?

Zakup mieszkania to jedna z ważniejszych życiowych decyzji, dlatego powinna być dobrze przemyślana. Przy zakupie nieruchomości i związanymi z tym procesem formalnościami bardzo ważną rolę odgrywa notariusz. Dzięki jego pomocy można sprawnie i bezpiecznie przejść przez cały proces związany z zakupem nieruchomości. Do głównych zadań sprzedającego należy między innymi skompletowanie dokumentów, które stwierdzają stan prawny nieruchomości. Sprzedający powinien także dokładnie znać podstawowe formy własności oraz rodzaje praw do nieruchomości, a także wiedzieć, co zalicza się do kosztów przy sporządzaniu aktu i ile one wynoszą.

Zakup mieszkania: co jest najważniejsze?

Przy zakupie mieszkania należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii – już na etapie podjęcia decyzji o nabyciu mieszkania i po rozpoczęciu rozmów ze sprzedawcą odnośnie zawarcia umowy sprzedaży warto udać się do notariusza. Przede wszystkim należy sprawdzić stan prawny nieruchomości. Jeśli chodzi o mieszkania, które dostępne są na rynku nieruchomości, są to zwykle lokale, które stanowią odrębną nieruchomość i mają założone księgi wieczyste albo spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, które mogą mieć założone księgi wieczyste (często jednak tego typu lokale ksiąg wieczystych nie posiadają). Jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą, określony jest w niej jego stan prawny. Z księgi wieczystej wynika, jaka jest powierzchnia lokalu, jakie jest jego położenie, kto jest jego właścicielem, czy jest on obciążony prawami osób trzecich, czy też ograniczeniami w rozporządzaniu lub hipoteką. Zawiera ona także informacje, czy prowadzone są postępowania sądowe, egzekucyjne lub administracyjne w stosunku do lokalu.

Jeśli dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta (ma to miejsce zwłaszcza w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), dużą rolę odgrywają dokumenty, z których można wywnioskować, na jakiej podstawie i jak sprzedawca nabył prawo do nieruchomości. Dokumentem takim może być wypis aktu notarialnego, decyzja o przydziale, umowa o przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe. Może to być również aktualne zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, z którego wynika, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo. Jeśli lokal nie posiada księgi wieczystej na spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, warto taką księgę założyć. W tym celu osoba sprzedająca może wystąpić do właściwego wydziału ksiąg wieczystych o założenie księgi wieczystej na dany lokal.

Jakie problemy mogą pojawić się podczas zakupu mieszkania?

Przed zakupem nieruchomości warto również sprawdzić, czy do lokalu nie mają prawa osoby trzecie. To, czy osoby trzecie mogą mieć prawa do mieszkania, najczęściej wynika z treści znajdującej się w księdze wieczystej danej nieruchomości. Bardzo ważne jest więc posiadanie przez lokal księgi wieczystej, ponieważ to właśnie z niej można dowiedzieć się, czy nabywana nieruchomość jest w jakiś sposób obciążona.

Co musi wiedzieć kupujący mieszkanie?

Sprzedający powinien mieć przygotowany komplet dokumentów, w tym między innymi opisujących stan prawny nieruchomości, które następnie powinien dostarczyć do notariusza. Do transakcji powinien przygotować się zarówno sprzedający, jak i osoba nabywająca daną nieruchomość. Jak osoba kupująca powinna przygotować się do zawarcia transakcji? Jeśli podjęta została już decyzja dotycząca zakupu nieruchomości, najlepiej, w związku z planowanym nabyciem danej nieruchomości, udać się do notariusza. Warto zadać mu pytania, których odpowiedzi strona kupująca nie jest do końca pewna, by rozwiał on wszelkie wątpliwości.

Jakie są opłaty przy zakupie mieszkania?

Wiele osób zastanawia się, co dokładnie składa się na opłatę, która wnoszona jest w momencie podpisywania aktu notarialnego. Liczy się między innymi opłaty sądowe i wynagrodzenie notariusza, poza tym liczony jest podatek VAT od wynagrodzenia. W przypadku sprzedaży lokalu na opłatę, którą pobiera notariusz w związku ze sporządzeniem aktu notarialnego, składa się przede wszystkim podatek od czynność cywilnoprawnych. Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% – pamiętać należy, że kwota ta liczona jest od wartości przedmiotu umowy.

Kiedy nie zapłacimy podatku PCC?

W niektórych przypadkach nie ma obowiązku płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).  W jakich sytuacjach nie jest konieczne uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC? Podatek od czynności cywilnoprawnych najczęściej nie jest płacony, jeśli sprzedawca w związku z zawarciem umowy jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług (podatkiem VAT). Wówczas w cenę wliczony jest również podatek VAT, dlatego taka czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeśli więc kupujemy nieruchomość od osoby, która dokonuje sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas nie płacimy podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli natomiast kupujemy nieruchomość od osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas płacimy podatek w wysokości 2%.

 

Wolisz oglądać? Wejdź na nasz kanał i śledź wszystkie tematy ważne podczas budowy domu lub remontu!

SUBSKRYBCJA: https://www.youtube.com/ambasadabudownictwatv