# 70 Jak legalnie wycinać drzewa i krzewy?

Wycinka drzew i krzewów

Dziś naszym gościem jest dr Paweł Śwital – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu. Rozmawiamy o zagadnieniach prawnych związanych z wycinką drzew i krzewów. Więcej praktycznej wiedzy o […]

# 69 Jak sprawdzić klasę energetyczną budynku?

Klasa energetyczna budynku

Dziś naszym gościem jest doc. dr inż. Andrzej Stępień – wykładowca w obszarze inżynierii środowiska i budownictwa. Rozmawiamy o tym, jak sprawdzić klasę energetyczną budynku. Więcej praktycznej wiedzy o tym […]