# 70 Jak legalnie wycinać drzewa i krzewy?

Wycinka drzew i krzewów

Dziś naszym gościem jest dr Paweł Śwital – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu. Rozmawiamy o zagadnieniach prawnych związanych z wycinką drzew i krzewów.

Więcej praktycznej wiedzy o tym jak budować, by nie żałować znajdziecie również na naszym kanale You Tube AMBASADA BUDOWNICTWA TV.